כתבה ב"זמן דרום", 20.8.09:
איתי נרצח בקוסטה ריקה לפני שנתיים, הרוצח עדיין חופשי