הסרטון שהכינה משפחתו של איתי לערב ההנצחה, 20.8.09.

בליבנו לעד.