תמונות מתקופת שירותו של איתי בצה"ל (2002-2008).

חזרה לגלריה

בטיול בקורס תכנות

תמונה 2 of 37