תמונות מתקופת שירותו של איתי בצה"ל (2002-2008).

חזרה לגלריה

קבלת תעודת הצטינות

תמונה 8 of 37