תמונות מתקופת שירותו של איתי בצה"ל (2002-2008).

חזרה לגלריה

בקבלת דרגת רסל

תמונה 11 of 37