תמונות מתקופת שירותו של איתי בצה"ל (2002-2008).

חזרה לגלריה

בהענקת דרגת סמר לחן למעי

תמונה 22 of 37