תמונות מתקופת שירותו של איתי בצה"ל (2002-2008).

חזרה לגלריה

בכנס Tech-Ed באילת

תמונה 25 of 37