איתי בילדותו.

חזרה לגלריה

אצל צילה וחיים בקיבוץ

תמונה 23 of 26