סרטון סיכום שהוכן לערב ההנצחה, 20.8.09.

ואף אם יפרידו מרחקים
בליבנו ננצור,
אותך תמיד נזכור.